Afstandsmeter

Een bijzonder handige functie op de zender is de afstandsmeter. U weet meteen op welke afstand U vist.

Op sommige wateren is er een beperking op het afstandsvissen, met deze meter kan U dus niet de eventueel bestaande reglementeringen overtreden.