GPS

Het Global Positioning System (GPS) is een satellietnavigatie systeem dat informatie over een locatie verschaft op of nabij het oppervlakte van de aarde. Het bestaat uit een aantal satellieten in een baan boven de aarde. Elke satelliet zendt continu berichten uit die de tijd bevatten waarop het bericht werd verzonden en de positie van de satelliet. Op de grond ontvangt het GPS-apparaat deze berichten en, door de tijd waarop het bericht werd ontvangen te vergelijken (op zijn interne klok) met de tijd waarop het bericht werd verzonden, berekent hij hoe ver hij van elke satelliet is.

Om zijn locatie te kunnen berekenen moet het GPS-apparaat berichten (signalen) ontvangen van ten minste vier satellieten. (Bron wikipedia)