GPS

Het Global Positioning System (GPS) is een satellietnavigatie systeem dat informatie over een locatie verschaft op of nabij het oppervlakte van de aarde. Het bestaat uit een aantal satellieten in een baan boven de aarde. Elke satelliet zendt continu berichten uit die de tijd bevatten waarop het bericht werd verzonden en de positie van de satelliet. Op de grond ontvangt het GPS-apparaat deze berichten en, door de tijd waarop het bericht werd ontvangen te vergelijken (op zijn interne klok) met de tijd waarop het bericht werd verzonden, berekent hij hoe ver hij van elke satelliet is.

Om zijn locatie te kunnen berekenen moet het GPS-apparaat berichten (signalen) ontvangen van ten minste vier satellieten. (Bron wikipedia)

Corona crisis

Geachte bezoekers en klanten,

Door alle perikelen met het Corona virus zijn de leveringen lichtjes vertraagd daar wij afhankelijk zijn van externe firma's die instaan voor het verzenden van uw pakket

Wij vragen dan ook begrip te hebben voor deze mogelijke vertraging

Al het mogelijke wordt gedaan om alsnog alles op tijd bij de klant te krijgen

Onze excuses voor het eventuele ongemak

 

Chers visiteurs et clients,

En raison de tous les problèmes avec le virus Corona, les livraisons sont légèrement retardées car nous dépendons de sociétés externes qui sont responsables de l'envoi de votre colis

Nous vous demandons donc de bien comprendre ce retard éventuel

Tout est mis en œuvre pour que tout parvienne au client à temps

Nous nous excusons pour tout inconvénient

 

Dear visitors and customers,

Due to all the problems with the Corona virus, deliveries are slightly delayed as we depend on external companies that are responsible for sending your package

We therefore request that you understand this possible delay

Every effort is made to get everything to the customer on time

We apologize for any inconvenience