Hook release status

Op het scherm kan U zien welke hook release heeft gelost. Misschien niet het meest noodzakelijke maar het kan maar duidelijk zijn.

De hook releases kunnen afzonderlijk bedient worden, keuze uit links of rechts maar in 99% van de gevallen zal er slechts 1 lijn tegelijk uit gevaren worden zodanig dat men niet met een enorme uitzwaai zit van de lijn als de stekken ver uit elkaar liggen.

De haak of montage kan uiteraard ook via de onderkant gedropt worden, zeker bij gebruik van een voerbal rond het lood of dergelijke.

Corona crisis

Geachte bezoekers en klanten,

Door alle perikelen met het Corona virus zijn de leveringen lichtjes vertraagd daar wij afhankelijk zijn van externe firma's die instaan voor het verzenden van uw pakket

Wij vragen dan ook begrip te hebben voor deze mogelijke vertraging

Al het mogelijke wordt gedaan om alsnog alles op tijd bij de klant te krijgen

Onze excuses voor het eventuele ongemak

 

Chers visiteurs et clients,

En raison de tous les problèmes avec le virus Corona, les livraisons sont légèrement retardées car nous dépendons de sociétés externes qui sont responsables de l'envoi de votre colis

Nous vous demandons donc de bien comprendre ce retard éventuel

Tout est mis en œuvre pour que tout parvienne au client à temps

Nous nous excusons pour tout inconvénient

 

Dear visitors and customers,

Due to all the problems with the Corona virus, deliveries are slightly delayed as we depend on external companies that are responsible for sending your package

We therefore request that you understand this possible delay

Every effort is made to get everything to the customer on time

We apologize for any inconvenience